Välkommen till Fundior!

Fundior AB är ett holding bolag som har över 400 aktieägare. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Fundior Fastigheter AB (org.nr 556711-9069) är Fundior ABs dotterbolag.