Välkömmen till Fundior!

Fundior AB

Fundior AB är ett holding bolag som har över 400 aktieägare. Bolaget befinner sig i Stockholm.

Fundior ABs dotterbolag är Fundior Försäkring AB (org.nr 556819-6389) och Fundior Fastigheter AB (org.nr 556711-9069).